Liikenneturvallisuutta määräystenmukaisilla ajosilloilla ja työmaavilkuilla!

2.10.2020

Ajosillat

Valikoimamme teräksiset ajosillat ovat valmistettu sinun, työkavereidesi sekä muiden tielläliikkujien turvallisuuden vuoksi SFS-EN 1990-1 -standardin mukaisesti. Esimerkillisen suunnittelu- ja valmistusprosessin ansiosta, ajosiltamme tarjoavat työmaasta toiseen turvallisen kaivantoylityksen tielläliikkujille.

Vaihtelevan markkinatarjonnan johdosta, varmista tilattavan ajosillan asianmukaisuus kantavuuslaskentatodistuksesta sekä konekilvestä. Kyseisten todistusaineistojen avulla varmistat ajosiltojen käyttöturvallisuuden työmaaolosuhteissa.

Ajosillat

Muoviaidat ajosillassa

Luotettavaa käyttöturvallisuutta

Ajosiltavalikoimamme sisältää teräksiset ajosillat 4,8, 6,0, 8,0 ja 10 metrisenä, joiden kaivantoväli vaihtelee 1,6 – 5,5 metrin välillä.

Ajosiltoihimme on saatavana käsijohteet sekä kuvassa näkyvä muoviaidan kylkipidike, minkä avulla teet ajosillasta kevyelle liikenteelle sopivan kävelysillan.

Valitsemalla ajosiltamme, valitset työmaaturvallisuuden ja elinkaarikustannuksiltaan edullisen ajosillan!

Työmaavilkut

Väistämättömästi saapunut syksy toi mukanaan hämärän ja pimeän, jotka luovat viimeistään tarpeen asianmukaisille työmaavilkuille.

Työmaavilkkujen tuotekategoriamme pitää sisällään kaikki vilkut sekä tarvikkeet, mitä tarvitset pienellä tai suurella työmaalla tai muussa toimenpiteessä. Mukana valikoimassa ovat niin päivä- ja hämäräkytkinvilkut, sulkulyhdyt, kuin myös pari- ja sarjavilkut, joiden perustietoja sekä käyttötilanteita on esitelty alla. Käyttötilanteita voisi yleisesti kuvata seuraavasti, kaikki tiellä käytettävät aidat, suojat ja laitteet tulee varustaa hämärän ja pimeän aikana työmaavilkulla. 

Päivävilkut ovat nimensä mukaisesti päivällä käytettäviä työmaavilkkuja, minkä valoteho on merkittävästi suurempi kuin hämäräkytkinvilkkujen. Päivävilkut soveltuvat kuitenkin käytettäväksi myös hämärän ja pimeän aikaan.

 • Päivävilkkuja suositellaan käytettäväksi mm. merkittävimpien työmaa-aikaisten liikennemerkkien havaittavuuden parantamiseksi. Väyläviraston ohjeiden mukaan tielle asetettu varopakkaus tulee varustaa pimeystason mukaan esim. päiväsaikaan päivävilkulla sekä hämärän aikaan hämäräkytkinvilkulla, jotta se katsotaan viralliseksi varoituslaitteeksi.

Hämäräkytkinvilkut ovat tarkoitettu alhaisen valotehonsa johdosta vain hämärässä sekä pimeässä liikenteen varoittamiseen tulevasta työmaasta, työstä tai ajolinjan muutoksesta. Hämäräkytkinvilkuissa on sisäänrakennettu sensori, joka vilkun päällä ollessa tunnistaa hämärtymisen ja käynnistää täten vilkun.

 • Hämäräkytkinvilkkua suositellaan käytettäväksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi mm. raskassuojissa ja liikenteenohjaamiseen käytettävissä kartioissa. Väyläviraston ohjeiden mukaan työmaa-aidat, joita käytetään tielläliikkujan ohjaamisen tulee varustaa hämärän ja pimeän aikana varoitusvilkulla.

Sulkulyhty on punaista valoa valaiseva hämäräkytkinvilkku. Sulkulyhtyä tulee ohjeiden mukaan käyttää sulkulaitteessa pimeän ja hämärän aikana kun tie on kokonaan suljettu ja sulkemiskohdasta on käännyttävä takaisin.

 • Sulkulyhty asennetaan tien sulkemiseen tarkoitettuun sulkuaitaan vilkun puomikiinnikkeellä tai U-pulttikiinnikkeellä, jotka saat myös meiltä.

Parivilkku on erittäin tehokas akkukäyttöinen työmaavilkku, jonka vilkut välähtävät synkronoidusti samanaikaisesti. Valikoimamme sisältää L8H ja L9H -parivilkut, joiden käyttökohteet ovat seuraavat.

 • L8H-parivilkkua tulee ohjeiden mukaan käyttää aina hämärän ja pimeän aikana sekä mahdollisuuksien mukaan muutenkin pystyraitaisilla lamelleilla varustetussa perinteisessä ja hinattavassa sulkuaidassa ja autoon kiinnitettävässä varoituslaitteessa. Muita käyttökohteita ovat työkoneet ja huoltoajoneuvot.
 • L9H-parivilkkua voidaan käyttää kaikissa L8H-vilkulle tarkoitetuissa käyttökohteissa. Ohjeet kuitenkin edellyttävät, että L9H-vilkkua käytetään törmäysvaimentimissa sekä varoituspaneeleissa. Varoitus- ja suoja-ajoneuvot edellytetään varustettavaksi myös kahdella suunnattavalla varoitusvilkulla, johon suositeltava valinta on L9H-parivilkku onnettomuusriskin pienentämiseksi.

Sarjavilkku on erittäin tehokas akkukäyttöinen työmaavilkku, jonka vilkut välähtävät synkronoidusti rytmissä osoittaen ohitussuunnan ajoneuvoille. Sarjavilkut tehostavatkin merkittävästi sulkuaidan optista ohjausta. Sarjavilkku koostuu perinteisesti viidestä L8H-vilkusta, mutta on laajennettavissa ketjutuksen avulla 10:n vilkun sarjaksi.

 • Sarjavilkkua tulee ohjeiden mukaisesti käyttää nuolikuvioisilla lamelleilla varustetussa sulkuaidassa. Sarjavilkku voidaan kiinnittää sulkuaidan ylälamelliin esim. sarja- ja parivilkun telineellä, jonka saat myös meiltä.

Työmaavilkut

Varoitusvilkku, sulkulyhty, vilkun paristo ja vilkun kartiokiinnike

Välähdyksiä hinta-laatusuhteella

Kaikkien työmaavilkkujemme toimittaja on saksalainen Nissen, jonka katsotaan tuottavan sulku- ja varoituslaitemarkkinoiden parhaimmat työmaavilkut hinta-laatusuhteeltaan.

Nissenin työmaavilkkujen erinomainen hinta-laatusuhde muodostuu seuraavista asioista:

 • Työmaavilkut valmistetaan alusta loppuun Nissenin tehtaalla
 • Työmaavilkuissa käytetään ensiluokkaisia raaka-aineita
 • Kaikki työmaavilkut ovat EN-standardin mukaisia
 • Linssiteknologian avulla valon suuntaus ja hävikki on optimoitu
 • Kosteussuojaus ja energiankulutus ovat toteutettu viimeisen päälle jopa edullisimmissa työmaavilkuissa

Lisää uutisia